คลินิกทันตกรรม ปรีชา ชลธิชา ทำฟัน จัดฟัน

บริการของเรา

บริการถ่ายภาพรังสี X-RAY

ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ฟันทั้งปาก และกะโหลกศีรษะ ใช้ประกอบการตรวจ วินิจฉัย
และวางแผนการรักษาที่แม่นยำ

บริการทันตกรรมบูรณะ RESTORATIVES (อุดฟัน)

บริการอุดฟันและบูรณะฟัน

บริการทันตกรรมป้องกัน PREVENTIVES (ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ ขัดฟัน)

บริการเชิงป้องกัน และรักษาในระยะเริ่มแรก

บริการทันตกรรมสำหรับเด็ก PEDODONTICS

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก ให้บริการรักษารากฟันน้ำนม ครอบฟันน้ำนม เคลือบหลุมร่องฟัน และอื่นๆ มีจิตวิทยาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละราย

บริการทันตกรรมจัดฟัน ORTHODONTICS

ทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาทันตกรรมจัดฟัน สำหรับดูแลผู้ที่มีความผิดปกติในการสบฟัน ฟันซ้อนเก ฟันยื่น ฟันห่าง และกรณีอื่นๆ

บริการทันตกรรมเพื่อความงาม Esthetics

ด้านการซ่อมแซมตัวฟัน ตกแต่งฟัน และฟอกสีฟันเพื่อความสวยงาม

บริการทันตกรรมใส่ฟันทดแทน PROSTHODONTICS

ด้านการใส่ฟันทดแทน อาทิเช่น การใส่ฟันปลอม ชนิดถอดได้ ชนิดติดแน่น

บริการทันตกรรมรากเทียม IMPLANTS

ทางเลือกใหม่สำหรับการใส่ฟันทดแทน สะดวก โดยไม่ต้องถอด และไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันซี่อื่น

บริการทันตกรรมโรคเหงือกปริทันต์ PERIODONTICS

ด้านการรักษาโรคเหงือกอักเสบ ปริทันต์อักเสบ และงานศัลย์ปริทันต์

บริการทันตกรรมรักษารากฟัน Endodontics

รักษารากฟันสำหรับฟันที่มีอาการอักเสบ บวม หรือปวดจากการติดเชื้อในคลองรากฟัน

บริการศัลยกรรมช่องปาก
ORAL SURGERY

ด้านการผ่าตัดในช่องปาก อาทิเช่น การผ่าฟันคุด

Scroll to Top